Hol­mén lyf­te med Litt­le Spar­row

Hallands Nyheter - - Sporten -

RIDSPORT: Bertram Al­len, Tho­mas Ry­an och Sha­ne Sweet­nam ord­na­de en ir­ländsk trip­pel­se­ger i kva­let. Se­dan kom det ro­li­ga för svensk del.

Step­ha­nie Hol­mén, 26, tog chan­sen att nå sön­da­gens grand prix i Fals­ter­bo.

Da­gen ef­ter att hon hal­kat in i kva­let tack va­re ett åter­bud slog Hol­mén till. På Pe­der Fre­dric­sons ti­di­ga­re häst Litt­le Spar­row kom hon fy­ra, blev bäs­ta svens­ka eki­page och bäst av allt – det kan räc­ka till en start i sön­da­gens GP.

Men det in­ter­na­tio­nel­la ridsport­för­bun­dets reg­ler är minst sagt snå­ri­ga och först ef­ter lör­da­gens and­ra kval vet Hol­mén om tors­da­gens pre­sta­tion räc­ker för att få en Gp-start.

Var­bergs Ro­bin Ing­vars­son kom 27:a med Han­son WL med 4 fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.