Fot­bolls­ba­sen: ”Ett na­tur­ligt steg”

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Svens­ka fot­boll­för­bun­det vill att det in­ter­na­tio­nel­la fot­boll­för­bun­det Fi­fa in­för ett in­ter­na­tio­nellt re­gel­verk för­ut­bild­nings-och so­li­da­ri­tets er­sätt­ning­ar in­om dam­fot­bol­len, nå­got som lik­nar det som re­dan finns på herr­si­dan.

För­bun­det har där­för skic­kat in en skri­vel­se till Fi­fa i ären­det.

”Vi ser helt en­kelt det­ta som ett na­tur­ligt st egi­den fort­sat­ta ut­veck­ling­en och pro­fes­sio­na­li­se­ring­en av dam­fot­bol­len ”, sä­ger Svens­ka fot­boll­för­bun­dets ord­fö­ran­de Karl-e rik Nilsson till för­bun­dets webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.