Se­ger för Ma­ri­na Matts­son

Hallands Nyheter - - Sporten -

RIDSPORT: I Fals­ter­bo Hor­se Show vi­sa­de Fal­ken bergs­or­tens RF:S Ma­ri­na Matt s so­nat t det finns lo­van­de häs­tar på väg upp i stal­let Han­nells Dres­sage Stab­le. I i fi­na­len Folk­sam Open för 6åring­ar vann hon på häs­ten Fi­re­ball Macohl. Po­äng­sum­man blev 74,524 och se­gern in­ne­bar 14 000 kro­nor in på kon­tot.

Ma­ri­na var täm­li­gen över­läg­sen och vann med över två pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.