Nya tu­rer kring La­be­ouf – ber om ur­säkt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Det fort­sät­ter att snur­ra kring 31-åri­ge skå­de­spe­la­ren Shia La­be­ouf. I hel­gen greps han ef­ter att ha va­rit onyk­ter och stö­kig – och nu har han även ut­ta­lat sig ra­sis­tiskt mot en svart po­lis i Sa­van­nah, Ge­or­gia. Det vi­sar en ny film från hän­del­sen, rap­por­te­rar TMZ.

I vi­de­on hörs hur La­be­ouf sä­ger åt po­li­ser­na att de kom­mer att ham­na i hel­ve­tet, och att det spe­ci­ellt gäl­ler den ena av dem, ef­tersom han är svart.

Shia La­be­ouf tar till so­ci­a­la me­di­er för att be­rät­ta om sin ång­er. På Twit­ter skri­ver han ”Jag är djupt skam­sen över mitt be­te­en­de och har inga ur­säk­ter för det”.

Han skri­ver ock­så att han käm­par för att kun­na hål­la sig nyk­ter och tilläg­ger: ”Hop­pas att jag kan bli för­lå­ten för mi­na miss­tag”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.