Hyf­sat i hel­gen – het­ta till vec­kan

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■VÄ­DER. Ett låg­tryck gör att nor­ra Sve­ri­ge de när­mas­te da­gar­na får rik­tigt stug­sittar­vä­der med regn och blåst. I söd­ra de­lar­na av lan­det vän­tar i stäl­let mest so­ligt vä­der, även om tem­pe­ra­tu­rer­na hålls ne­re av nord­väst­li­ga vin­dar.

– Man kan väl sä­ga att den söd­ra hal­van får hyf­sat som­mar­vä­der me­dan den nor­ra får osta­digt med låg­tryck som kan ge myc­ket regn, sä­ger Eva Strand­berg, me­te­o­ro­log på SMHI.

Men från mit­ten av näs­ta vec­ka ser me­te­o­ro­lo­ger­na en ten­dens till mer hög­trycks­be­to­nat vä­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.