Fak­ta: Ra­dio Wa­ke Up

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Nås på fre­kven­sen 105,1 MHZ i van­li­ga Fm-ra­di­on. * Se hem­si­dan www.ra­di­o­wa­ke­up. se för att lyss­na i da­torn och på mo­bi­len och för att öns­ka lå­tar. Som­mar­ra­di­on sän­der var­je var­dag mel­lan 10 och 16.30. Där­ef­ter är det som­mar­mix med mu­sik non stop. * På hem­si­dan finns ock­så ut­för­li­ga lis­tor med mu­si­ken som spe­las i ka­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.