Torsk i to­mat- och ba­si­li­kas­ås

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

4 PERS

600 g torsk­fi­lé 1/2 tsk chi­li­fling­or 1 vit­löks­klyf­ta 1 dl torrt vitt vin 1 dl ba­si­li­kab­lad 300 g körs­bärsto­ma­ter ska­let av 1/2 ci­tron 2 msk ci­tronsaft salt, pep­par oliv­ol­ja

Gör så här: Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ska­la och hac­ka vit­lö­ken. Skölj och de­la to­ma­ter­na i två de­lar. Het­ta upp ett par, tre matske­dar oliv­ol­ja i en me­delvarm stek­pan­na. Fräs för­sik­tigt chi­li­fling­or och vit­lök tills det bör­jar dof­ta. Till­sätt to­ma­ter­na och låt allt små­putt­ra på spi­sen i un­ge­fär 10 mi­nu­ter. Blan­da om då och då ge­nom att ska­ka stek­pan­nan. Ta det li­te var­ligt så to­ma­ter­na hål­ler for­men och in­te går sön­der. Slå i vi­net och blan­da om på sam­ma sätt. Rör i grov­hac­ka­de ba­si­li­kab­lad – an­vän­der du som jag klot­ba­si­li­ka kan bla­den va­ra he­la – ci­tronsaft, ci­tron­skal, salt och pep­par. Låt allt ko­ka ihop i ett par mi­nu­ter. Häll se­dan för­sik­tigt över så­sen i en skål vid si­dan om. Tor­ka av torsk­fi­lén, skär i bi­tar om så öns­kas. Sal­ta och pepp­ra. Bryn bå­da si­dor i ol­ja i un­ge­fär 5 mi­nu­ter el­ler den bör­jar få li­te färg. Lägg där­ef­ter över fis­ken i ett fat el­ler en trak­tör­pan­na. Ske­da över to­mat­så­sen och ställ in i ug­nen i yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter. Ser­ve­ra di­rekt.

GUCKA PÅ GÅNG. Jord­gub­bar, vit cho­klad och kon­den­se­rad mjölk och an­nat smarr. Gud i bral­lan-gott är vad det är...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.