NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Ele­fan­ten 3, Buf­fel­ga­tan 23, Var­berg. Säl­ja­re: Rut Gun­borg Nils­son. Kö­pa­re: Gun Ma­ri­an­ne Gull. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 926 000 (2015) kro­nor.

Väst­ra dero­me 2:9, Väst­ra Dero­me 10, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Ma­rie Linnea Eli­sa­beth Bengts­son och Paul Markus Bengts­son. Kö­pa­re: Markus Mår­ten Sjöstrand. Kö­pe­sum­ma: 1 250 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 741000 (2015)

Tor­pa-kär­ra 1:22, Dans­vä­gen 2, Var­berg. Säl­ja­re: Sven Erik Kärr­blad. Kö­pa­re: An­na Ragn­hild Ingalill Kärr­blad. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 557 000 (2015) kro­nor.

Fri­ti­den 2, Fri­tids­vä­gen 4, Var­berg. Säl­ja­re: Var­bergs kom­mun. Kö­pa­re: Ann Ve­ro­ni­ca Mar­ga­re­ta Le­vins­son och Göran Ing­var Le­vins­son. Kö­pe­sum­ma: 1 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Ved­di­ge 19:34, Väst­ra Ring­vä­gen 48, Ved­di­ge. Säl­ja­re: El­vy Ul­la Iré­ne Ber­nan­der. Kö­pa­re: El­vy Ul­la Iré­ne Ber­nan­ders döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 916 000 (2015) kro­nor.

Gam­la köp­stad 1:92, Ha­j­vä­gen 21, Träslövsläge (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Carl­gustav Da­ni­el De­le­felt och Ul­la Ingrid Marita De­le­felt. Kö­pa­re: Eva Christi­na Sva­lan­der och Sten Inge­mar Sva­lan­der. Kö­pe­sum­ma: 3 725 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 405 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.