En död i spansk re­kord­vär­me

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SPANIEN. Spanien har drab­bats av re­kord­vär­me. En man som ar­be­ta­de med att läg­ga as­falt av­led i när­he­ten av sta­den Morón de la Fron­te­ra i re­gi­o­nen An­da­lu­si­en, där tem­pe­ra­tu­rer­na låg på 43 gra­der. En an­nan man vår­das på sjuk­hus i kri­tiskt till­stånd i re­gi­o­nen Ex­tre­ma­du­ra.

I sju spans­ka stä­der var det re­kord­vär­me för ju­li må­nad i tors­dags, en­ligt lan­dets me­te­ro­lo­gis­ka in­sti­tut. 40,2 gra­der i Madrid slog re­kor­det från 2015 på 39,6 gra­der.

Vär­men or­sa­kas av var­ma vin­dar från nor­ra Afri­ka. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.