Liu Xi­a­o­bos än­ka kvar i hu­sar­rest

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KINA. Liu Xia, hust­ru till freds­pris­ta­ga­ren och re­gim­kri­ti­kern Liu Xi­a­o­bo, är kvar i hu­sar­rest ef­ter sin ma­kes död. Fle­ra rös­ter höjs nu för att än­kan ska åter­få sin fri­het.

Trots upp­re­pa­de för­sök från vän­ner att nå hen­ne har al­la kon­takt­för­sök hit­tills miss­lyc­kats. Liu Xi­as fri­het är nu de­ras främs­ta pri­o­ri­tet, för­säk­rar vän­ner­na.

– Vi är nu mest be­kym­ra­de över Liu Xia. Hon är just nu den per­son som li­der mest, sä­ger Hu Jia, vän till fa­mil­jen och själv dis­si­dent. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.