FLODHÄSTUNGE BLIR VICE SHERIFF.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Sta­den Cin­cin­na­ti har fått en ny vice sheriff – flod­hästung­en Fio­na. I ons­dags fick Fio­na och hen­nes djur­vår­da­re mot­ta ett cer­ti­fi­kat från she­rif­fen i Ha­mil­ton county som ut­nämn­de hen­ne till ”he­ders­ut­nämnd vice sheriff”. Det var den unga flod­häs­tens and­ra mil­stol­pe den här vec­kan. Da­gen fö­re ha­de hon för förs­ta gång­en åter­före­nats med bå­de sin mam­ma Bi­bi och pap­pa Hen­ry.

När Fio­na föd­des den 24 ja­nu­a­ri år var hon far­ligt un­der­vik­tig och väg­de en­dast 13 ki­lo, en­ligt Cin­cin­na­ti Zoo. Nu väger hon om­kring 170 ki­lo. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.