El­va mör­da­de på barn­ka­las

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MEXIKO. Maske­ra­de och kniv­be­väp­na­de män gick till at­tack un­der ett barn­ka­las och dö­da­de el­va män­ni­skor i den mex­i­kans­ka sta­den Ti­zayuca.

Gran­nar vitt­nar om hur fy­ra män stor­ma­de in i ett par­tytält ut­an­för ett hus där fi­ran­det på­gick och dö­da­de sju kvin­nor och två män och två min­derå­ri­ga.

Myn­dig­he­ter­na tror att det rör sig om en hämndak­tion då husä­ga­ren var in­blan­dad i or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het, en­ligt åkla­ga­ren Ja­vi­er La­ra.

– Han var dömd för en rad brott, in­klu­si­ve kid­napp­ning, sä­ger La­ra. (TT­AFP)

FOTO: ALDO FALCON/AP

El­va per­so­ner dö­da­des i Ti­zayuca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.