Döds­siff­ran sti­ger ef­ter regn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■INDIEN. Döds­siff­ran fort­sät­ter att sti­ga i Indien ef­ter de kraf­ti­ga över­sväm­ning­ar­na som drab­bat den i nord­öst­ra de­len av lan­det.

Minst 83 per­so­ner har mist li­vet ef­ter att sky­fall har över­sväm­mat flo­der, bru­tit ner dess ban­ker och tving­at nä­ra två mil­jo­ner män­ni­skor att över­ge si­na hem i del­sta­ter­na As­sam, Aru­nachal Pra­desh, Na­ga­land och Mani­pur.

– As­sam är värst drab­ba­de där 53 mist li­vet hit­tills och un­ge­fär två mil­jo­ner män­ni­skor är på flykt, sä­ger As­sams chefs­mi­nis­ter Sar­ba­nan­da So­no­wal. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.