Två ki­lo ko­ka­in hit­tat i Roskil­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■DAN­MARK. I sam­band med en hus­rann­sa­kan i Roskil­de i tors­dags be­slag­tog den dans­ka po­li­sen om­kring två ki­lo ko­ka­in, rap­por­te­rar Ber­lings­ke. En 34­årig man som bor på adres­sen har er­känt och dömdes i går till sex års fäng­el­se för lag­ring och in­ne­hav av ko­ka­i­net, med av­sikt att säl­ja det vi­da­re.

– Jag är myc­ket nöjd med do­men, sä­ger åkla­ga­re An­ne Møl­ler i ett press­med­de­lan­de.

Ga­tupri­set för det be­slag­tag­na ko­ka­i­net upp­ges va­ra om­kring en mil­jon dans­ka kro­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.