Lin­de hopp­full om rät­tig­he­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BREX­IT. Frå­gan om Eu­med­bor­ga­res fram­ti­da rät­tig­he­ter i Stor­bri­tan­ni­en kan va­ra löst re­dan ti­digt i höst, hop­pas Eu­mi­nis­ter Ann Lin­de (S) ef­ter sam­tal med brit­ter­nas brex­it­mi­nis­ter David Da­vis i Lon­don.

Den eko­no­mis­ka räk­ning­en till EU lär det bli tuf­fa­re med.

– Den här frå­gan tror jag att de verk­li­gen kom­mer att an­stränga sig för att lö­sa på ett sätt så att Eu­med­bor­gar­na kän­ner sig nöj­da, sä­ger Ann Lin­de till TT ef­ter går­da­gens dis­kus­sio­ner. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.