DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, träd­de en ny lag i kraft som tillät ab­ort i Por­tu­gal. Ti­di­ga­re ha­de upp­skatt­nings­vis 23 000 il­le­ga­la ab­or­ter ge­nom­förts i det ka­tols­ka Por­tu­gal. La­gen var in­te okon­tro­ver­si­ell, och fle­ra sjuk­hus med­de­la­de att de in­te tänk­te ut­fö­ra in­grep­pen. 2015 skärp­tes ab­ort­lag­stift­ning­en igen. Bland an­nat mås­te kvin­nor­na nu själ­va va­ra med och be­kos­ta ut­fö­ran­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.