Hund­ra­dels­dra­ma gav Sm-sil­ver

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mikael.martins­son@hn.se

Där satt lop­pet: Cor­ne­lia Al­mqvist, Var­bergs Sim, tog Sm­sil­ver i 15 års-klas­sen. – Det här är det störs­ta jag gjort, sä­ger hon.

100 me­ter bröst­sim ut­veck­la­de sig till en thril­ler ba­kom helt över­lägs­na Ju­lia Måns­son som vann med näs­tan tre och en halv se­kund.

– Hon sim­ma­de bred­vid mig och jag för­sök­te hänga med men in­te stres­sa.

VID VÄNDNINGEN EF­TER 50 me­ter var var­bergs­sim­ma­ren fem­ma men det var su­perjämnt.

– Jag tyck­te att jag tryck­te på bra de förs­ta fem­tio men jag or­ka­de öka på slu­tet och det av­gjor­de nog. Jag ha­de mjölk­sy­ra i bå­de ar­mar och ben men in­ta­la­de mig att det in­te var långt kvar.

I mål på ti­den 1.14.01 ha­de hon fem hund­ra­de­lar till go­do på tre­an och en ti­on­del till fy­ran.

– Jag tit­ta­de upp på re­sultat­tav­lan och så att jag var tvåa och blev jät­te­glad.

Hon var fy­ra på 100 me­ter bröst i Sum Sim 2015 men för­ra året gick det säm­re.

– Jag vet in­te var­för. Det var segt i bå­de trä­ning och täv­ling, men jag har ba­ra fort­sätt trä­na. På lör­da­gen är det 200 bröst. – Jag hop­pas kun­na gå till fi­nal, sä­ger Cor­ne­lia.

TRÄ­NA­REN CHRISTI­AN Svens­son var im­po­ne­rad.

– Det är ock­så den mest trä­nings­vil­li­ga sim­ma­re jag trä­nat, hon off­rar så myc­ket tid på det. 2016 vil­le hon nog för myc­ket men det har vänt i år. Det är en all­si­dig sim­mers­ka.

Var­berg ha­de än­nu en sim­ma­re i fi­nal på fre­da­gen. Jonatan Karls­son blev sexa på 100 me­ter fritt poj­kar 16-17.

– Han sänk­te sig med en och en halv se­kund och är ett år yng­re. Se­dan är hans bäs­ta di­stan­ser 100 rygg och 100 fjä­ril som går i hel­gen.

Bild: PRIVAT

ME­DALJ. Cor­ne­lia Al­mqvist, Var­bergs Sim tog Sm-sil­ver på 15-års­klas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.