So­me Sum­mit bra spik pre­cis som Tell­me­as­to­ry

Hallands Nyheter - - Sporten -

1 So­me Sum­mit var i fjol tvåa i STO-EM ef­ter en tuff slut­strid med An­na Mix, så det här är en ka­non. Hon vann i års­de­bu­ten i mit­ten av ju­ni, det över­läg­set på 1.12,3/2100. Någ­ra tror att spå­ret kan bli en fäl­la, men Björn är skick­lig och att han ska bli fast i ett fält om åt­ta häs­tar finns in­te i min värld.

4 Lu­kas Zaz var klart till sin för­del i sin mi­ni­come­back, det från ett svårt ut­gångs­lä­ge. Min 6 Young­blood Pel­li­ni var duk­tig tvåa i V75 , det ef­ter 1.10 sista 500 när Flash Ham­me­ring vann. Fort­satt fin form. 1 Cash­back Pel­li­ni kör­de jag se­nast och han var helt okej som V75-trea. Nu kan det bli bar­fo­ta. Strec­ka ock­så 12 Ural, han är bra!

12 Pa­ve Faks har över­ty­gat stort på slu­tet och är vin­nar­dra­get trots två tuf­fa tillägg. 8 Järvsö El­viz med Björn Goop, 9 Kjem­pen och

11 Vil­las Ca­to är ock­så bra och har vinst­ka­pa­ci­tet. Långskot­tet är Jan-olov Pers­sons 6 Lex Pei­dei. 4 Char­lie Mea­ras är klar fa­vo­rit då han har tio seg­rar på 13 lopp, men jag väl­jer att gar­de­rar med en kvar­tett. 6 Au­to­bahn kan le­da länge, 8 An­to­nio Trot är van tufft mot­stånd, 1 MT Jo­in­vil­le smy­ger och 5 Mach­te­man är ry­sa­ren. 6 Ze­nit Brick har hög ka­pa­ci­tet för klas­sen och det är väl dags för en ny V75-se­ger nu. Sex streck och där

2 Photo va Be­ne känns som en rik­tig ren­sa­re, stark som han är.

3 Tell­me­as­to­ry har ga­lop­pe­rat mer i bil­start än i volt­start, så jag ser in­te start­me­to­den som nå­got ne­ga­tivt vil­ket and­ra gör. Spå­ret är okey och över 2640 kan Björn Goop ta en lugn start, för att se­dan kö­ra mot led­ning. En spik.

8 Pro­pul­sion är min tip­set­ta, fast om

10 Ringostarr Treb är som se­nast blir han svår att stå emot. Nu bör det bli hygg­ligt tem­po i tä­ten och det gyn­nar Elit­loppstvå­an Pro­pul­sion. Ringostarr Treb är na­tur­ligt­vis gi­ven på bong­en lik­som 1 BBS Su­gar­light och

9 Volste­ad – han kan få lop­pet!

THO­MAS SY­STEM

V75-1: 1 So­me Sum­mit. Res: 2-6. V75-2: 1, 4, 6, 12. Res: 10-8. V75-3: 6, 8, 9, 11, 12. Res: 5-10. V75-4: 1, 4, 5, 6, 8. Res: 12-7. V75-5: 1, 2, 4, 5, 6, 9. Res: 12-3. V75-6: 3 Tell­me­as­to­ry. Res: 8-5. V75-7: 1, 8, 9, 10. Res: 3-6. Sy­ste­met är på 2400 ra­der och kos­tar 1200 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 8 Pro­pul­sion i av­del­ning sju blir det sy­ste­met på 600 ra­der och det kos­tar då 300 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.