Gustaf­son lå­nas ut till Ro­da

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Si­mon Gustaf­son läm­na­de Häc­ken 2015 som en av svensk fotbolls störs­ta ta­lang­er för att prö­va proffslyc­kan i det ne­der­länds­ka stor­la­get Fey­e­no­ord. Men un­der si­na två sä­song­er i klub­ben har spel­ti­den va­rit högst be­grän­sad.

Nu lå­nas 22-åring­en ut till ett an­nan ne­der­ländsk klubb: Ro­da JC. Lå­ne­pe­ri­o­den sträc­ker sig över he­la näs­ta sä­song.

– Si­mon är en be­gå­vad spe­la­re och har en god tek­nik. Med sin spel­för­stå­el­se kan han sät­ta and­ra spe­la­re i bra lä­gen. Vi vill tac­ka Fey­e­no­ord för att de gjor­de den­na över­rens­kom­mel­se möj­lig, sä­ger klub­bens sportchef Harm van Veld­ho­ven till klub­bens webb­plats

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.