Bot­tas snab­bast – men straf­fas

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOR­MEL 1: Fin­län­da­ren Valt­te­ri Bot­tas är snab­bast i for­mel 1 just nu. Mer­ce­des-fö­ra­ren vann för­ra täv­ling­en i Ös­ter­ri­ke och fick bäs­ta varv­tid på de två förs­ta trä­ning­ar­na in­för kva­let på Sil­versto­ne. Hem­ma­fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton var 0,047 se­kun­der lång­sam­ma­re än sin stall­kam­rat.

Men Bot­tas har ing­en chans på po­le po­si­tion i kva­let. Fin­län­da­ren har näm­li­gen gjort sig skyl­dig till ett olov­ligt byte av väx­ellå­da och straf­fas med att flyt­tas ner fem start­pla­ce­ring­ar på sön­dag. Sam­ma straff som drab­ba­de Ha­mil­ton i Ös­ter­ri­ke.

Mar­cus Erics­son ha­de näst säms­ta tid i sin Sau­ber men var snab­ba­re än stall­kam­ra­ten Pa­scal We­hr­le­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.