Rap­pa­re rök­te can­na­bis på scen i Nor­ge

Hallands Nyheter - - Kultur -

MU­SIK: Den ame­ri­kans­ke rap­pa­ren Machi­ne Gun Kel­ly är po­li­san­mäld ef­ter att ha rökt can­na­bis vid en spel­ning på Slotts­fjell­fes­ti­va­len i Tøns­berg, Nor­ge, skri­ver Ver­dens Gang.

I en film från sitt fram­trä­dan­de un­der tors­da­gen syns hur han från sce­nen ef­ter­frå­gar ”weed”, var­ef­ter han först får ett par ro­sor, in­nan han går ner till publi­ken och strax kom­mer till­ba­ka.

– Fuck yes, Nor­ge, vi har ro­sor och vi har weed, två av de bäs­ta plan­tor­na på pla­ne­ten jor­den, sä­ger Machi­ne Gun Kel­ly i fil­men. Slotts­fjell­fes­ti­va­len ser all­var­ligt på hän­del­sen. – Vi har en klar och tyd­lig pro­fil där vi tar av­stånd från bruk av nar­ko­ti­ka, sä­ger fes­ti­val­che­fen Christof­fer Rød till VG.

Machi­ne Gun Kel­ly, som egent­li­gen he­ter Col­son Ba­ker, har gjort sig känd för lå­tar som Bad things och Till I die. Han har länge va­rit öp­pen med sitt can­na­bis­bruk. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.