Cru­i­sing­bi­lar­na smut­sar ner

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FALKENBERG. Läs­te i tid­ning­en att ”I Falkenberg är vi väl­digt duk­ti­ga på mil­jöfrå­gor”.

Hur kan man då tillå­ta att tu­sen­tals bi­lar med då­lig av­gasre­ning in­va­de­ra stan. Vi som bor längs cru­i­sing­vä­gen får bland an­nat upp­le­va då­lig luft, ned­skräp­ning, to­a­besök ut­an­för hus­knu­ten, bi­lar som står länge med mo­to­rer­na igång.

Li­sa

Bild: ANNIKA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.