NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Rolfstorp 5:38, Kristas Väg 14, Rolfstorp. Säl­ja­re: Lars Thu­re Ri­is. Kö­pa­re: El­len Eli­sa­bet Anséhn och Omer Zviz­dic. Kö­pe­sum­ma: 2 475 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 630 000 (2015) kro­nor.

Tel­ne­bac­ka 1:36, Tel­ne­bac­ka 12, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Dero­me Hus AB. Kö­pa­re: Da­ni­el Gun­nar Jo­hans­son och Nad­ja Eva Ag­ne­ta Jun­hall. Kö­pe­sum­ma: 295 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 200 000 (2015) kro­nor.

Trön­ninge 7:41, Klas­torps­vä­gen 6, Var­berg. Säl­ja­re: Åsa Astrid Eriks­son. Kö­pa­re: Andre­as Per Erik Gabri­els­son och Jo­han­na Eve­li­na Bäck­man. Kö­pe­sum­ma: 4 125 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 921 000 (2015) kro­nor.

Bål­ver­ket 17, Ro­sen­freds­ga­tan 16, Var­berg. Säl­ja­re: Bål­ver­ket Fas­tig­hets AB. Kö­pa­re: Bostads­rätts­för­e­ning­en Bål­ver­ket. Kö­pe­sum­ma: 51 459 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 5432000 (2016)

Ljungstorp 6:1, Ljungstorp 25, Var­berg. Säl­ja­re: Ingvar Lin­der To­bi­as Berglund och Ca­ro­li­na Kerstin Ma­ria Boh­man. Kö­pa­re: Ca­ro­li­na Kerstin Ma­ria Boh­man. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 803 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.