Som­ma­rens här­li­ga herr­gårds­pa­ket.

Hallands Nyheter - - Varberg -

En­dast en halv­tim­me från stres­sen i stor­sta­den fin­ner du den­na här­li­ga oas av lugn och still­het. Tof­ta Herr­gård, som lig­ger nä­ra ha­vet mel­lan Marstrand och Kungälv har anor från 1500-ta­let. Här kan du slapp­na av och nju­ta av har­mo­nin mitt i det vack­ra kul­tur­land­ska­pet. Med Nyt­ta & Nö­je får du ett Herr­gårds­pa­ket för en­dast 1 095 kr/pers (or­di­na­rie pris 1 545 kr). Er­bju­dan­det gäl­ler med an­komst ons–lör 17 ju­li–15 augusti och för 2 per­so­ner/pre­nu­me­rant. I pri­set in­går ef­ter­mid­dag­s­kaf­fe, ett glas mous­se­ran­de in­nan mid­da­gen, tre­rät­ters herr­gårds­me­ny, lo­gi samt fru­kost­buffé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.