Rök ur con­tai­ner vid Klit­ter­ba­det

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

SKREA: Rädd­nings­tjäns­ten till­kal­la­des till stran­den un­der lör­da­gen ef­tersom det ryk­te från en sopcon­tai­ner i an­slut­ning till Klit­ter­ki­os­ken.

– Det var inga öpp­na lå­gor men rök in­i­från con­tai­nern, sä­ger Andre­as Karls­son, in­re be­fäl på Rädd­nings­tjäns­ten.

Hur bran­den startade vet han in­te men han vill hö­ja ett var­ning­ens fing­er i vär­men.

– Jag tror att en­gångs­gril­lar­na kan va­ra en bov i dra­mat. Gril­len ska va­ra helt släckt in­nan den slängs och ska läg­gas i de spe­ci­el­la con­tain­rar för en­gångs­gril­lar som finns ut­pla­ce­ra­de, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.