Full vin­ter i San­ti­a­go

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

CHILE. Snö­gub­bar är in­te an van­lig syn i Chi­les hu­vud­stad San­ti­a­go, men nu finns de: sta­den upp­le­ver re­kord­ky­la och snö­fall. Strö­mav­brott och tra­fik­ka­os blev följ­den av vin­ter­väd­ret. Minst ett döds­fall har rap­por­te­rats. Som värst un­der lör­da­gen var 341 000 hus­håll i hu­vud­stads­om­rå­det ut­an el, skri­ver ny­hets­re­dak­tio­nen La Ter­ce­ra.

Snö­fal­let är det ym­ni­gas­te sedan 1971, sä­ger ex­per­tis till La Ter­ce­ra. Tem­pe­ra­tu­rer­na det se­nas­te dyg­net upp­ges ha rört sig mel­lan noll och 9,5 gra­der. (TT)

FOTO: ESTEBAN FELIX/AP

Re­kord­lå­ga tem­pe­ra­tu­rer upp­mät­tes i Chi­les hu­vud­stad San­ti­a­go i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.