Åta­las för egen so­p­av­gift

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Två so­på­ka­re i Stock­holm står åta­la­de för att ha pres­sat en krö­ga­re på peng­ar. Krö­ga­ren ska en­ligt åta­let ha be­ta­lat so­på­kar­na 2 000 kro­nor i må­na­den svart – to­talt 72 000 kro­nor – för att få sitt av­fall bort­fors­lat. När krö­ga­ren väg­ra­de be­ta­la en ex­tra ”må­nads­peng” utö­ver den or­di­na­rie av­gif­ten blev so­por kvar­läm­na­de. Någ­ra di­rek­ta hot ska in­te ha fö­re­kom­mit.

– Fast det finns upp­gif­ter om att även så­dant sker, sä­ger Ka­ta­ri­na Jo­hans­son, en­hets­chef vid Stock­holm vat­ten och av­lopp, till Svens­ka Dag­bla­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.