17 JU­LI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Bru­no namns­dag. Bru­no är tyskt och kom­mer tro­li­gen från or­det ”brun” som för­u­tom fär­gen ock­så kan be­ty­da ”blank och glän­san­de”. Nam­net kom hit i mit­ten av 1700-ta­let. Om­kring 4 600 svens­kar bär nam­net, cir­ka 1 800 kal­las så. Dess­utom he­ter runt 350 per­so­ner Bru­no i ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.