U23-guld till Andre­as Kra­mer – Lah­ti un­der Vm-gräns

Hallands Nyheter - - Sporten -

FRIIDROTT: De svens­ka fri­id­rotts­fram­gång­ar­na fort­sät­ter. Andre­as Kra­mer tog guld på 800 me­ter vid U23-EM ef­ter en raff­lan­de slut­spurt. Strax ef­teråt tog Sarah Lah­ti sin and­ra me­dalj på mäs­ter­ska­pet – ett brons på 5 000 me­ter sam­ti­digt som hon kla­ra­de Vm-kval­grän­sen.

Andre­as Kra­mer tog ini­ti­a­ti­vet i 800 me­terslop­pet di­rekt, men han fick in­te luc­kan för­rän ef­ter den sista kur­van.

– Det känns un­der­bart. Jag har in­te fått va­ra med om nå­got sånt här in­nan, helt otro­ligt, sä­ger Kra­mer till friidrott.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.