Ajax-spe­la­rens bror om svå­ra kol­lap­sen

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Ab­del­hak Nou­ri kol­lap­sa­de un­der en trä­nings­match och fick all­var­li­ga hjärn­ska­dor. Nu kom­men­te­rar hans bror den tra­gis­ka pro­gno­sen för den 20-åri­ge Ajax-mitt­fäl­ta­ren.

– Om han ens vak­nar upp tror lä­kar­na in­te att han kom­mer kun­na tän­ka, äta el­ler gå igen, sä­ger Ab­der­ra­him Nou­ri.

Mitt un­der en trä­nings­match mot Wer­der Bre­men i Ös­ter­ri­ke den 8 ju­li seg­na­de Nou­ri ihop och blev lig­gan­de på pla­nen. Han fick be­hand­ling av am­bu­lans­per­so­nal på plats in­nan han för­des till sjuk­hus.

Lä­get be­döm­des först som sta­bilt och hjär­tat fun­ge­ra­de nor­malt men snart nåd­des fa­mil­jen och klub­ben av den tra­gis­ka ny­he­ten att Nou­ri drab­bats av all­var­li­ga och per­ma­nen­ta hjärn­ska­dor, tro­li­gen på grund av sy­re­brist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.