För­va­rar lar­met i för­rå­det

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

An­na Teng­gren i Värö­bac­ka vill in­te bli väckt mitt i nat­ten. Pro­ble­men med falsklarm för någ­ra år se­dan har lett till en fort­satt miss­tänk­sam­het mot det så kal­la­de Ring­halslar­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.