Stor bo­stads­brist i lä­net

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Läns­sty­rel­sen kon­sta­te­rar att 2500-3000 lä­gen­he­ter be­hö­ver byg­gas år­li­gen. För­ra året bygg­des knappt 1 500, varav knappt en tred­je­del var hy­res­rät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.