CITATET

Hallands Nyheter - - Ledare -

Vi vet att det finns en rad so­cio­e­ko­no­mis­ka skill­na­der som får kon­se­kven­ser för män­ni­skors häl­sa un­der he­la li­vet och som på­ver­kar livs­längd.

Bild: MAJA SUSLIN/TT

Sjuk­vårds­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll kom­men­te­rar en ar­ti­kel på DN Debatt om ojäm­lik vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.