Varför in­te gå läng­re för mil­jön?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

MIL­JÖ. Att mil­jön har ett stort in­tres­se hos ge­me­ne man går in­te att ta mis­te på, då an­ta­let in­sän­da­re med detta te­ma är fre­kvent i HN. De all­ra fles­ta in­sän­dar­skri­ben­ter tycks ha som uni­ver­sal­lös­ning att hö­ja skat­ter och av­gif­ter. De­ras in­ställ­ning är att hög kon­sum­tion ger au­to­ma­tiskt höga mil­jö­för­ore­ning­ar och de­ras svar är all­tid höj­da skat­ter och av­gif­ter.

Varför in­te gå än­nu läng­re och för­bjud pri­va­ta nö­jes­re­sor/se­mester­re­sor med flyg och bil? Så länge de sty­ran­de kan re­la­te­ra av­gif­ter och skat­ter till mil­jön. Går det tyd­li­gen bra och hö­ja dem hur högt som helst, då ing­en pro­te­ste­rar. D.S.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.