NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Träslövslä­ge 4:7, Did­riks Väg 7, Träslövslä­ge (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Erik Do­nald Lud­vigs­son. Kö­pa­re: Ce­ci­lia Ingrid Eli­sa­beth Hil­gers. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 472 000 (2015) kro­nor.

Skällåk­ra 5:19, Väs­ter­by­vä­gen 6, Värö­bac­ka. Säl­ja­re: Bjar­ne Va­len­tin Kri­s­ten­sens döds­bo. Kö­pa­re: An­ders Da­ni­el Gun­nars­son och Alice Lu­cia Karlsson. Kö­pe­sum­ma: 1 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 849 000 (2015) kro­nor.

Bua 7:29, Häg­ne­stigen 9, Bua. Säl­ja­re: VAR­BERGS KOM­MUN. Kö­pa­re: Aman­da Jo­se­fi­ne Örn­borg och Per Gustav Al­ge­rin. Kö­pe­sum­ma: 795 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 983 000 (2015) kro­nor.

Se­mestern 20, Bad­vä­gen 21, Var­berg. Säl­ja­re: VAR­BERGS KOM­MUN. Kö­pa­re: Björn Christof­fer Alm­gren. Kö­pe­sum­ma: 1 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Tor­pa-kär­ra 7:22, Be­tes­vä­gen 9, Var­berg. Säl­ja­re: Kjell Gustaf Hen­ry Gustafs­son. Kö­pa­re: Nin­nie Ma­rie-louice Abra­hams­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 970 000 (2015) kro­nor.

Stock­ro­sen 1, Par­krossti­gen 22, Var­berg. Säl­ja­re: Per Henrik Net­ter­berg och Maria Char­lot­te Net­ter­berg. Kö­pa­re: Maria Char­lot­te Net­ter­berg. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 931 000 (2015) kro­nor.

Pors­mad 2:1, Björk­holms­vä­gen 6A, Ved­di­ge (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: HÄRLANDA TEK­NIK AB. Kö­pa­re: Pors­sme­den 1 AB. Kö­pe­sum­ma: 4 903 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 7 001 000 (2016) kro­nor.

Syl­linge 4:5, Syl­linge 13, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Pent­ti Hen­rik­ki Pa­lo­kang­as. Kö­pa­re: Bengt Chris­ter Henrik Pa­lo­kang­as. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 461 000 (2015) kro­nor.

Rolfstorp 3:9, Gäs­tis­vä­gen 19A, Rolfstorp. Säl­ja­re: Sven­gö­ran Ken­net Johansson och Gun-britt Ing­e­gerd Johansson. Kö­pa­re: Maria Ann-katrin Johansson. Kö­pe­sum­ma: 1 160 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 663 000 (2015) kro­nor.

Duv­trä­det 1, Pärl­rönns­ga­tan 1, Var­berg. Säl­ja­re: Dero­me Hus AB. Kö­pa­re: Sun­bel Nad­hem Amin och Nebrass Ka­mel Mah­moud. Kö­pe­sum­ma: 1 120 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 537 000 (2015) kro­nor.

Trön­nin­ge­näs 1:47. Säl­ja­re: Rag­nar Jörgen Mi­chael Pihl och An­ni­ka Eva Maria Pihl. Kö­pa­re: An­na Victo­ria Pauls­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Has­seln 6, Has­selsti­gen 10, Var­berg. Säl­ja­re: Dan Söl­ve Gi­za. Kö­pa­re: An­ders Gi­za och Ca­ro­li­ne Lind­stål. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 176 000 (2015) kro­nor.

Hal­lo­net 5, Karl­bergs­vä­gen 4, Var­berg. Säl­ja­re: Lars Tör­ne Rosén och Gun­vor Ama­lia Rosén. Kö­pa­re: Nu­tie Meh­med och Ah­med Cha­ban. Kö­pe­sum­ma: 3 750 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 102 000 (2015) kro­nor.

Bua 19:17, Fis­ke­lia 7B, Bua. Säl­ja­re: Lars Stu­re Al­freds­son. Kö­pa­re: Jan Jer­ry Den­nis Enars­son och Ire­ne Ann-kat­hrin Enars­son. Kö­pe­sum­ma: 2 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1097000 (2015)

Trön­ninge 26:1, Bläs­ham­mar 57, Var­berg. Säl­ja­re: Evy Ingrid Lin­néa Bern­ts­son. Kö­pa­re: Ingrid Lou­i­se Bern­ts­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 264 000 (2015) kro­nor.

Ci­tro­nen 9, Ene­bergs­ga­tan 10, Var­berg. Säl­ja­re: Bo Lars Chris­ter Grim­beck. Kö­pa­re: An­na He­le­na Ka­ta­ri­na Ce­der­gren och Lars Henrik Ce­der­gren. Kö­pe­sum­ma: 5 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 519 000 (2015) kro­nor.

Fas­tarp 2:157, Moss­vä­gen 8, Tvåå­ker (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Ul­la Mar­ga­re­ta Lars­son. Kö­pa­re: Claes Gö­ran Tom­my Dan­toft och Ann Su­sie Dan­toft. Kö­pe­sum­ma: 2 160 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 064 000 (2015) kro­nor.

Blåklin­ten 1, Blåklints­sti­gen 27, Var­berg. Säl­ja­re: Carl Ro­ger Karlsson och Gun­ny Bir­git­ta Karlsson. Kö­pa­re: Jo­han­na Maria Thors­son och Ro­bin Dan Eli­as­son. Kö­pe­sum­ma: 2 700 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 764 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.