Två per­so­ner i vatt­net ut­an­för Bal­gö

Hallands Nyheter - - Varberg -

BAL­GÖ: En per­son ham­na­de i vatt­net när en eka slog runt strax ut­an­för Bal­gö un­der sön­dags­kväl­len. Per­so­nen skul­le ta sig in till land från en se­gel­båt, me­dan en an­nan per­son be­fann sig om­bord på se­gel­bå­ten. Den­ne hop­pa­de då i vatt­net för att kom­ma till und­sätt­ning.

Kust­be­vak­ning­en ryck­te ut med en stör­re patrull­båt och även Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet lar­ma­des till plat­sen. Väl på plats ha­de per­so­ner­na lyc­kats re­da upp si­tu­a­tio­nen själ­va och kun­de ta sig in till land för att by­ta mo­tor på ekan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.