Fak­ta: Ser­ve­rings­till­stånd i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Al­la kro­gar och ser­ve­ring­ar som har till­stånd att ser­ve­ra al­ko­hol får till­syn minst en gång om året. * Po­li­sen kon­trol­le­rar ord­ning­en i lo­ka­len och tit­tar ef­ter tec­ken på dro­gan­vänd­ning. Kom­mu­nens re­pre­sen­tant är sam­ord­na­re och har hel­hets­grep­pet. Skat­te­ver­ket kol­lar kas­sa­han­te­ring och per­so­nal­lig­ga­re. * I dags­lä­get är det 103 nä­rings­stäl­len i kom­mu­nen som har gil­ti­ga ser­ve­rings­till­stånd. För två år se­dan var siff­ran 96 och år 2010 fanns det 70 ser­ve­rings­till­stånd i Fal­ken­bergs kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.