Käl­lor:

Om tu­ber­ku­lo­sen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Artikeln har föl­jan­de käl­lor:

* Per-erik Åbom: ”Far­so­ter och epi­de­mi­er, en hi­sto­risk odys­sé från pest till ko­le­ra.”

* Fal­ken­bergs-pos­ten, ju­ni 1917.

* Eric Häg­ge, ”Kom­mu­nalt se­kel.”

* Arkiv för Fal­ken­bergs stads med om­nejd för­e­ning mot tu­ber­ku­los, Fal­ken­bergs kom­munar­kiv.

* Kung­li­ga Me­di­ci­nal­sty­rel­sen, ”All­män häl­so- och sjukvård år 1917.”

Na­tur­ligt­vis var det stads­lä­ka­re Gustaf Kri­kortz som var ini­ti­a­tiv­ta­ga­re, en ton­gi­van­de dok­tor i små­sta­den.

Fal­ken­berg ha­de fått sin

egen dis­pen­sär på vå­ren 1917 tack va­re Kri­kortz, allt­så en in­rätt­ning för tu­ber­ku­los­vård. Verk­sam­he­ten 1917 sam­man­fat­ta­des senare:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.