Fö­re­slår upp­rust­ning vid Löv­sta­vi­ken

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: I ett med­bor­gar­för­slag fö­re­slår en ny­in­flyt­tad Västra Gär­det-bo att det gam­la sop­tipps­om­rå­det vid Löv­sta­vi­ken bor­de få en upp­rust­ning. Hon ser det som ett för­sum­mat och kvälls­tid otryggt na­tur­om­rå­de, men som egent­li­gen pas­sar ut­märkt för pro­me­na­der och löprun­dor. Så för­slags­stäl­la­ren ef­ter­ly­ser bland an­nat in­for­ma­tions­tav­lor, bätt­re par­ke­ring, pap­pers­kor­gar och ett över­gångs­stäl­le på Sand­dy­ne­vä­gen för att gö­ra det säk­ra­re att nå för fort­gäng­a­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.