127, mil­jar­der

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

nors­ka kro­nor blev rö­rel­se­re­sul­ta­tet för Te­le­nor and­ra kvar­ta­let i år, att jäm­fö­ra med 11,4 mil­jar­der kro­nor mot­sva­ran­de pe­ri­od i fjol. Ana­ly­ti­ker­nas för­vänt­ning­ar låg på 11,7 mil­jar­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.