Fak­ta:

Klätt­ring

Hallands Nyheter - - Puls -

* Det finns fle­ra oli­ka klät­ter­klub­bar i Gö­te­borg, som er­bju­der oli­ka kur­ser in­om ut­om­hus­klätt­ring. Här finns bland an­nat Gö­te­borgs Klät­ter­klubb, Kvi­bergs Klät­ter­klubb och Väst­kus­tens sport­klät­ter­klubb. * Vill man i stäl­let äg­na sig åt in­om­hus­klätt­ring kan man be­sö­ka Klät­ter­lab­bet i Jo­han­ne­berg, Klät­ter­fa­bri­ken i Går­da el­ler Klät­ter­do­men i Kvi­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.