Li­te om: Jan Myrdal

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 90 år den 19 ju­li 2017. * Bor: I Var­berg. * Fa­milj: Hu­strun Andrea Gay­tan Myrdal, styv­dot­tern Isol­de, 16 år. Två barn från ti­di­ga­re äk­ten­skap, so­nen Jan­ken och dot­tern Eva. * Gör: Skrift­stäl­la­re. * Ak­tu­ell: Med nyut­gå­van av dvd-se­ri­en ”Bil­den som va­pen” som Jan Myrdal gjor­de till­sam­mans med fo­to­gra­fen Ru­ne Hass­ner på 1970- och 80-ta­len. * Om att fyl­la 90: ”Det är för­vå­nan­de att man har levt så länge. Men det är ju in­te så att jag vill hop­pa av nu. För även om smaklö­kar­na blir säm­re med åren så tycker jag fort­fa­ran­de att go­da vi­ner är jäv­ligt go­da.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.