18 JU­LI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Fredrik och Fritz namns­dag. Fredrik kom­mer från forn­tys­kans Fri­du­ric, bil­dat av ord för fred och härs­ka­re. Nam­net kom hit på ti­digt 1300-tal. Un­der 1970- och 80-ta­len fick det ett upp­sving som dop­namn och me­del­ål­dern för da­gens Fred­ri­kar är 36 år. Det lig­ger på tolf­te plats bland Sve­ri­ges van­li­gas­te mans­namn. Om­kring 96000 he­ter Fredrik, cir­ka 52 000 kal­las så el­ler har det som förs­ta för­namn. Fritz är en tysk kort­form av Fredrik. Nam­net kom hit på 1600-ta­let, men är nu­me­ra säll­synt. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Fritz är 70 år. Om­kring 3 500 bär nam­net (ibland med stav­ning­en Frits), cir­ka 1000 till­ta­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.