Fak­ta:

Ro­ger Fe­de­rer

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

* Född: 8 au­gusti 1981 i Ba­sel, Schweiz (35 år). * Bor: Schweiz. Världs­rank­ning: 5 (sing­el). 1998. *

*

19. Austra­li­an Open (5): 2004, 2006, 2007, 2010, 2017. Frans­ka mäs­ter­ska­pen (1): 2009. Wim­ble­don (8): 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017. US Open (5): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Mal­mö FF do­mi­ne­ra­de det förs­ta mö­tet med FK Var­dar, men nåd­de en­bart oav­gjort ef­ter uru­sel pre­ci­sion i av­slu­ten. In­för kväl­lens re­tur­mö­te i Cham­pi­ons Le­a­gu­ekva­let sät­ter skå­ning­ar­na si­na för­hopp­ning­ar till att an­falls­stjär­nan Mar­kus Ro­sen­berg ska hin­na åter­häm­ta sig från sin ska­da.

Som­ma­ren 2014 in­led­de Mal­mö FF sitt Cham­pi­ons Le­a­gu­ekval med oav­gjort hem­ma mot let­tis­ka FK Ventspils. Som­ma­ren där­ef­ter blev det sam­ma re­sul­tat hem­ma mot li­tau­is­ka Zal­gi­ris Vil­ni­us. Bå­da des­sa gång­er lyc­ka­des la­get ge­nom knap­pa bor­t­a­seg­rar än­då ta sig vi­da­re i kvalet – och se­der­me­ra än­da till grupp­spels­fa­sen. Ef­ter för­ra vec­kans 1–1 hem­ma mot FK Var­dar hop­pas Mal­mösup­port­rar­na att la­get än en gång ska upp­re­pa tric­ket i tis­da­gens re­tur­mö­te i Ma­ke­do­ni­en.

I DET FÖRS­TA mö­tet var de all­svens­ka se­ri­e­le­dar­na i långa pe­ri­o­der över­lägs­na si­na mot­stån­da­re, men att en­bart fem av 28 skott träffade må­let skvall­rar om att skär­pan i de av­gö­ran­de lä­ge­na in­te var på topp. På an­falls­fron­ten är det fort­fa­ran­de osä­kert om Mar­kus Ro­sen­berg, som mis­sa­de det förs­ta mö­tet med en brist­ning i sä­tesmus­keln, kom­mer att kun­na del­ta i re­tur­mat­chen. Lag­kap­te­nen har rest med la­get till Stru­mi­ca och be­slu­tet tas ef­ter tis­dags­kväl­lens trä­ning.

– Nu ser det bätt­re och bätt­re ut och mer lo­va­de för att han ska kun­na va­ra med ock­så, sa­de Mal­mös trä­na­re Mag­nus Pe­hrs­son till Syd­svens­kan ef­ter sön­da­gens trä­nings­pass.

OM MAL­MÖ TAR sig vi­da­re till den tred­je kvalom­gång­en vän­tar tro­ligt­vis ett mö­te med Öresunds­ri­va­ler­na FC Kö­pen­hamn.

AX­EL VIK­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.