Fak­ta: Flest grand slam-tit­lar för her­rar

Flest Wim­ble­don­seg­rar för her­rar

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ro­ger Fe­de­rer, Schweiz. Ra­fael Na­dal, Spa­ni­en. Pe­te Sampras, USA. Roy Emer­son, Austra­li­en, och No­vak Djo­ko­vic, Ser­bi­en. * 11: Rod La­ver, Austra­li­en, och Björn Borg, Sve­ri­ge. * * * * ,

Bil­der: DA­NI­EL LEAL-OLIVAS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.