Fak­ta: MFF:S väg till Cham­pi­ons Le­a­gues grupp­spel

Hallands Nyheter - - Sporten -

Mal­mö Ff-var­dar 1–1, 18 ju­li (bor­ta). * Tred­je kvalom­gång­en: 25–26 ju­li och 1–2 au­gusti. Om Mal­mö FF går vi­da­re mö­ter man FC Kö­pen­hamn el­ler slo­va­kis­ka MSK Zili­na. * Playoff: 15–16 au­gusti och 22–23 au­gusti. * Grupp­spe­let in­leds i sep­tem­ber. *

FRÅGETECKEN. Det är fort­fa­ran­de osä­kert om Mal­mös lag­kap­ten Mar­kus Ro­sen­berg kom­mer att kun­na del­ta i kväl­lens re­tur­mö­te i Cham­pi­ons Le­a­gue-kvalet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.