Norén blir ut­an sin va­pen­dra­ga­re

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖ­RANS­SON TT

La­gom till British Open tving­as Alex Norén till en nöd­lös­ning. Cad­di­en Lee War­ne har pro­blem med yr­sel och kan in­te bä­ra svens­kens klub­bor. – Det är klart att man vill ha Lee, men det på­ver­kar in­te så myc­ket, sä­ger Norén.

Alex Norén är en fli­tig vin­na­re med to­talt fem tit­lar se­dan i ju­li för­ra året. Se­g­rar­na har kom­mit till­sam­mans med cad­di­en Lee War­ne, men i årets tred­je golf­major måste Norén kla­ra sig ut­an sin par­häst. War­ne fick pro­blem med yr­sel i sam­band med Scot­tish Open i för­ra vec­kan.

– Han kän­de sig halv­dan tors­dag och fre­dag och se­dan blev han jät­te­då­lig i fre­dags kväll. Nu ska han gö­ra mas­sa tes­ter och skit, så han strun­tar i den här vec­kan, sä­ger den svens­ke världs­ni­an ef­ter mån­da­gens trä­nings­spel på Royal Birk­da­le.

FÖR­HOPP­NINGS­VIS SKA DET se­na cad­die­by­tet in­te på­ver­ka Norén allt­för myc­ket i British Open, som in­leds på tors­dag.

Er­sät­ta­ren Mark Cra­ne, till var­dags cad­die åt frans­man­nen Ro­main Lang­as­que, är ett be­kant an­sik­te för Norén.

– Jag har haft Mark och jag gil­lar ho­nom. Han gick för mig tre täv­ling­ar i bör­jan av 2015, när jag kom till­ba­ka ef­ter hand­leds­ska­dan, sä­ger han.

TILL­SAM­MANS BLEV DU­ON bland an­nat tvåa i Eu­ro­pa­tour­täv­ling­en De­sert Clas­sic i Du­bai.

– Jag vet hur han job­bar. Det är ord­ning och re­da och han är snabb med nummer och allt, så man be­hö­ver in­te tän­ka på det. Det är sånt som kan stö­ra an­nars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.