Strik­ta­re kläd­kod på Lp­ga-tou­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

GOLF: Strik­ta­re kläd­reg­ler in­förs på Lp­ga-tou­ren. Nu får spe­lar­na bland an­nat in­te ha lin­ne ut­an kra­ge, och läng­den på kjo­lar och shorts måste va­ra till­räck­lig för att döl­ja bak­de­len i al­la po­si­tio­ner, skri­ver svensk­golf.se.

Golf­proff­sen har fått en lis­ta på vil­ka klä­der som in­te läng­re är till­låt­na via ett mejl. Där står ock­så att om man bry­ter mot des­sa reg­ler får man bö­ta 1 000 dol­lar, mot­sva­ran­de drygt 8 000 kro­nor – en sum­ma som dubb­las för var­je för­se­el­se.

Bland de nu­me­ra för­bjud­na klä­der­na finns även jog­gings­kor och leg­gings ut­an kjol el­ler shorts samt dju­pa skär­ning­ar i nac­ken.

Trä­nings­klä­der och jeans är in­te tillå­tet in­nan­för re­pen och på Pro­am-par­tyn måste ”lämp­lig” kläd­sel an­vän­das, det vill sä­ga snyg­ga jeans – ut­an re­vor och hål – går bra. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.