Fak­ta:

Start­ti­der

Hallands Nyheter - - Sporten -

Tre svens­ka gol­fa­re finns med i start­fäl­tet på Royal Birk­da­le, där spe­let in­leds på tors­dag. Start­ti­der­na (svensk tid):

* Alex Norén, Rus­sell Knox, Skott­land, Ian Poul­ter, Eng­land (9.03 tors­dag/14.04 fre­dag).

* Henrik Sten­son, Jor­dan Spi­eth, USA, Kim Si-woo (10.47/15.48).

* Alex­an­der Björk, Joe De­an, Eng­land, Ro­bert Streb, USA (12.04/17.05).

mäs­ta­ren på Royal Birk­da­le. Han fick skri­va en drös au­to­gra­fer till fan­sen och på stor­bilds­skär­mar pum­pas bil­der från den klas­sis­ka du­el­len med Phil Mic­kel­son un­der för­ra årets slut­varv. Sten­son har själv ta­git sig tid att tit­ta till­ba­ka på dra­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.