Dis­ney byg­ger ”Star wars”-ho­tell

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Go­da ny­he­ter, al­la ”Star wars”-äls­ka­re. Nu kan ni kli­va in i en värld av rymd­fär­jor och ut­omjording­ar – och stan­na över nat­ten. Dis­ney med­de­la­de vid sin egen mäs­sa D23 Ex­po i Ana­heim, un­der lör­da­gen, att de kom­mer att öpp­na ett nytt ”Star wars”-ho­tell i an­slut­ning till Walt Dis­ney World, Flo­ri­da, skri­ver bland an­nat Vul­tu­re. Rum­men ska se ut som rymd­skepp och den stän­digt skå­de­spe­lan­de per­so­na­len är klädd i en­lig­het med fi­gu­rer­na i ”Star wars”-fil­mer­na. (TT)

Bild: JEFF GRITCHEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.